-- persbericht --

Alzheimer Café Coevorden nog steeds in ‘pauzestand’ i.v.m. Corona.

Helaas moeten we u meedelen dat i.v.m. de regelgeving omtrent het Coronavirus, het Alzheimer Café voorlopig nog geen avonden kan/mag organiseren.  

 Uiteraard begrijpelijk, maar we beseffen dat het voor alle belangstellenden een teleurstellend bericht is.

We hopen onze eerstvolgende avond weer te kunnen houden in het vroege voorjaar van 2021.  

Voor informatie over de ziekte dementie verwijzen wij u naar onze website
(alzheimercafecoevorden.nl), of naar de website van Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl). 

Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe in deze lastige periode.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joop ten Caat, coördinator van het Alzheimer Café Coevorden,
Tel.: (06) 194 314 05    

  Voor iedereen met vragen rondom de ziekte Dementie