Algemeen

Het Alzheimer Café heeft per bijeenkomst een ander thema maar verloopt wel volgens een vaste structuur. Na het welkom met koffie, volgt een half uur voorlichting of informatie. Vaak ook wordt er voor het tonen van een video een lezing gehouden, of wordt een deskundige geïnterviewd.

Na de pauze, die ongeveer een half uur duurt en waarin soms voor live-muziek wordt gezorgd, kunnen aanwezigen van gedachten wisselen over het thema, waarna de bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn.

Het Alzheimer Café vindt elke eerste dinsdag van de maand plaats (behalve in juli en augustus).

Openingstijden

Om 19.00 uur is de zaal open, om 19.30 uur begint het programma en om 21.30 uur is het afgelopen. Gedurende de avond is er een half uur pauze. U hoeft zich niet aan te melden. Aan de avond zijn geen kosten verbonden.


  Voor iedereen met vragen rondom de ziekte Dementie