ORGANISATIEOprichting: 05 Februari 2019

samenstelling bestuur:
dhr. J. ten Caat , voorzitter
dhr.  G.M. Hofstee , secretaris
dhr.  A.M. Kolthof , penningmeester
mw.  M.T.B. Lucas-Helmich, bestuurslid
mw.  G. Hamberg-van der Haar, bestuurslid


Contact adres :    
St. Alzheimer Café Coevorden
Emmastraat 5
7741 GJ  Coevorden
mailadres secretaris:                   
g.hofstee@alzheimervrijwilligers.nl

Alzheimer Café Coevorden is door de Belastingdienst opgenomen in het ANBI register. Dit houdt in dat over ontvangen bedragen en erfstellingen geen belasting behoeft te worden afgedragen en dat de giften voor u fiscaal aftrekbaar zijn.

Aan deze ANBI status zijn door de Belastingdienst per 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden verbonden.

U kunt de gegevens die hiermee betrekking hebben terugvinden op de bijgaande 'links':

 


  Voor iedereen met vragen rondom de ziekte Dementie